GDPR

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

  Dorim să oferim produse si servicii turistice de o calitate excepţională. , dar şi mai important este
să vă păstrăm drept client fidel. De aceea tratăm problema confidenţialităţii cu cea mai mare
seriozitate si dorim să respectăm legislația din domeniul protecției datelor la cele mai înalte
standarde profesionale, dar și să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate și
transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră
curentă.
Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre. In
acest sens S.C TIR 2000 S.R.L denumita generic in cele ce urmeaza si Hotelul Secret-Garden
are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori
o alta persoana.
Scopul colectarii datelor este operarea rezervarii serviciilor turistice, facturarea serviciilor
turistice solicitate in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si asigurarea pazei si securitătii
bunurilor si valorilor a persoanelor vizate si a bunurilor operatorului si a imprejmuirilor afectate
acestora. Sunteţi  obligat să furnizaţi datele dumneavoastra cu caracter personal, acestea fiind
necesare pentru operarea rezervarii si facturarii serviciilor turistice. Refuzul dvs. determină
imposibilitatea rezervarii si platii serviciilor turistice
Colectarea datelor cu character personal prin utilizarea mijloacelor de suparaveghere video se
face cu acordul dumneavoastra tacit (intelegerea si acceptarea semnificatiei indicatorului „Zona
supravegheata video”). Spatiile supravegheate video sunt receptia hotelului Secret-Garden,
parcarea si imprejmuirile aferente hotelului. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de
către operator şi sunt comunicate, la cerere, numai autoritatilor statului indreptatite prin lege.
Accesand website-ul nostru si oferindu-ne orice informatie cu caracter personal, va dati
consimtamantul ca toate datele cu caracter personal, cum ar fi( numele,prenumele, adresa de
domiciliu, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax, adresa de e-mail, CNP,
date despre card) pe care ni le furnizati, sa fie prelucrate de noi in modul si in scopurile descrise
in aceasta politica de confidentialitate si in conformitate cu legile si regulamentele in vigoare,
privind datele personale
In cazul in care accesati website-ul nostru acordul dumneavoastra va fi solicitat in momentul
completarii formularului de contact REZERVARI ONLINE pe website-ul secret-garden.ro .
Fara acordul dumneavoastra, informatiile personale pot fi colectate si prelucrate in cazurile
stabilite de lege.

Va prelucram informatiile personale doar in baza acordului dumneavoastra dat in mod liber prin
declararea informatiilor dumneavoastra personale in momentul utilizarii formularului de contact.
Vizitarea acestiu website de catre dumneavoastra se supune Termenelor si conditiilor de utilizare
si politicii de de confidentialitate si implica acceptul implicit al dumneavoastra cu privire la
acestea si reprezinta acordul dumneavoastra tacit cu privire la continutul Termenilor si
conditiilor de utilizare si Politicii de confidentialitate.
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă
modificări, spre exemplu dacă vă schimbați numele, prenumele sau adresa de e-mail sau dacă
doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem
orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați
prin e-mail la:   rezervari@secret-garden.ro
Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte,
neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.
Hotelul Secret-Garden nu foloseste datele cu caracter personal pentru realizarea de date
statistice. Datele cu caracter personal comunicate de turisti / agentii de turism care contin date cu
caracter personal despre turisti sunt prelucrate numai pentru a contracta servicii turistice si a
emite documente financiar-contabile in vederea efectuarii platii serviciilor comandate
In conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date (GDPR), dispuneti de urmatoarele drepturi:

  • dreptul de informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare, efectuate de operator, conform celor prevăzute în prezentul document;
  • dreptul de acces – orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta.
  • dreptul la rectificare –dreptul de-a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
  • dreptul la opozitie – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale baza unei prelucrări automate – retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate.
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
  • dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), persoana vizată poate obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări,Hotel Secret-Garden poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;
  • dreptul la portabilitatea datelor – persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului si de a le transmite altui operator, respectiv de a le transmite direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • dreptul de a va adresa autoritatii competente in materia protectiei datelor cu caracter personal (ANSPDCP – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal), in cazul in care apreciati ca vi s-au incalcat drepturile.
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind
data de contact: E-mail:  rezervari@secret-garden.ro
Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin,
atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată,
este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document
identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din
partea persoanei vizate relevante.
Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un
răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege.